Traumaverhalen - Bevrijding - Eye Openers Therapy

Traumaverhalen – Bevrijding

Bevrijding

Welkom op mijn website. Fijn dat je belangstelling hebt voor de trauma’s die ik allemaal beschreven heb in mijn boek: “Van Wonden naar Wonderen”.

Dat is heel helend en bevrijdend, want daardoor word je uitgenodigd anders tegen moeilijke situaties, waar we nu mee geconfronteerd worden aan te kijken. De constante dreiging van het Coronavirus is groot. Het gevolg is dat we onzekerheid, stress en angst ervaren.

Alles wat angst bij ons oproept, lijkt ons te overkomen, alsof het van buitenaf komt. Van binnenuit worden we echter opgeroepen om positief te blijven en te kijken naar de toekomst en ons los te maken van allerlei negatieve en beperkende overtuigingen, die we als ballast met ons meedragen.

Dat vraagt van ons om anders tegen ons leven aan te kijken en gehoor te geven aan onze wens naar BEVRIJDING. Dit is immers waar we allemaal ten diepste zo naar verlangen.

Het is daarbij aan de orde om veranderingen te aanvaarden en in te zien dat er geen enkele zekerheid in het leven is, behalve die van de verandering.  Als je wilt veranderen moet je soms offers brengen. Waar je zo je zinnen op had gezet moet je loslaten, want huidige plannen gaan niet door.

Nu is het een kans om de weg naar binnen te bewandelen en weer thuis te komen bij jezelf en je eigen liefdevolle kracht terug te winnen, die binnen in jezelf verborgen zit. Daarom is het van belang om te luisteren naar je innerlijke stem, die je kan vertellen wat nodig is.

Als je de moed hebt je over te overgeven aan de verandering, zul je je opnieuw geïnspireerd en bezield voelen, krijg je nieuwe ideeën en ingevingen en kun je allerlei mogelijkheden creëren. Blijf positief kijken naar de toekomst. Je wordt dan weer de architect en regisseur van je eigen leven.

Laat je welbevinden niet afhankelijk meer zijn van de huidige omstandigheden. Door vrede te hebben met je onvrede en alles wat pijnlijk is te omarmen, zul je beter in staat de zijn de angst die daarmee samenhangt, los te laten.

Als het herfst wordt zie je dat de bomen hun bladeren loslaten. Wat er op een dieper niveau gebeurt is dat de boom zijn energie naar binnen trekt en als gevolg hiervan vallen de bladeren. Zo ontstaat in de boom nieuwe kracht, die in het voorjaar als nieuw leven weer tevoorschijn komt.

We worden door deze moeilijke periode in ons leven uitgenodigd de tijd die ons gegeven is te gebruiken om bij onszelf te komen. Ons te verbinden met de liefde die we allemaal ten diepste zijn, is nu aan de orde. De angst waarachter je verschuilt, zal dan vanzelf wegvallen.

Allerlei trauma’s, die ons of onze familieleden ooit overkomen zijn en die ik beschreven heb in mijn boek: “Van Wonderen naar Wonderen”, kunnen je helpen je te bevrijden van angst om je innerlijk vrij te voelen.

Victor Frankl die als Joods arts in een concentratiekamp gevangen zat, ontdekte dat de enige vrijheid die we als mens hebben, samenhangt met de keus om anders om te gaan met onze problemen. Dan pas is er sprake van innerlijke vrijheid.

Om een indruk van mijn verhelderende boek te krijgen, nodig ik je uit als voorproefjes alvast een kijken te nemen in onderstaand trauma Gedood.

Grondtrauma Gedood

Hoe is dit trauma ontstaan?

Dit trauma is ontstaan omdat je ooit doodgestoken, doodgeslagen of gestenigd bent, of op een akelige manier met het doodgaan van een ander te maken hebt gehad. Als je dit trauma hebt meegemaakt, heb je moeite met de grilligheid en onvoorspelbaarheid van het bestaan: het leven voelt voor jou onveilig aan.
Je hebt daarom moeite te accepteren dat alles in dit leven aan verandering onderhevig is en dat de dingen vaak anders lopen dan je wilt of verwacht.


Daardoor ben je bang om je volledig aan het leven over te geven.
 Het levensthema dat voor jou een rol speelt is: “ontvankelijkheid” versus “afgeslotenheid”. Het effect van dit Grondtrauma kan zich doen gelden, wanneer je in je huidige leven opnieuw niet weet waar je aan toe bent en er dingen gebeuren die je niet verwacht had.

Als je in dit leven geconfronteerd wordt met onvoorziene gebeurtenissen, kan dit angst oproepen, waardoor je het vertrouwen in het leven dreigt te verliezen.
 Als je dan opnieuw te maken krijgt met dood, scheiding, ziekte, maar ook andere tegenslagen, kan het leven hier op aarde steeds onveiliger aanvoelen, omdat er iets gebeurt waartegen je je niet hebt kunnen beschermen.


Bij dit trauma speelt het levensthema het omgaan met Leven en Dood daarom een grote rol. Van belang is hierbij dat je mag gaan inzien dat leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: zonder de dood kan het leven niet bestaan. Andersom is dat ook het geval. Dit trauma nodigt je daarom uit om in plaats van “Nee” weer “Ja“ tegen het leven te zeggen.

Als je het leven als onveilig beschouwt, ben je steeds bezig jezelf ertegen te beschermen.
 Dit neemt je dan zo in bezit, dat je de positieve kanten van je leven niet meer kunt ervaren. Zodra je je leven kunt zien als een kans om te leren, hoef je je nooit meer een slachtoffer te voelen. Alles wat je overkomt, is nodig voor je leerproces.
In het ergste verlies dat je hebt meegemaakt, ligt misschien wel het grootste geschenk verborgen. Het leven in welke vorm dan ook is voortdurend aan verandering onderhevig.

Als dat niet het geval zou zijn, zou er geen groei en bloei mogelijk zijn. En toch hebben veel mensen moeite met die permanente verandering. Levensangst hangt daarom meestal samen met angst voor veranderingen, want die brengt onzekerheid met zich mee.

Wat kan ons helpen meer vertrouwen te hebben in het leven?

Wel, wie de moed heeft de grilligheid te begroeten, zal tot de ontdekking komen dat hierin als kwaliteit de magie verborgen zit en het leven daarom ook heel magisch en fascinerend kan zijn. Het leert ons meer vertrouwen te hebben in ons leven dat als twee kameraden die hand in hand door het leven gaan.
Het stelt ons in staat om vanuit ontzag voor de grootsheid van het bestaan op de aarde het leven meer te omarmen en mee te stromen. Als je te maken hebt gehad met dit trauma is het voor jou aan de orde om vanuit liefde te komen tot acceptatie van dat wat er is.

Het verzet waarbij er sprake is van aversie en weerstand tegen iets lost zich dan op. Meestromen is daarom het sleutelwoord.
Als je te maken krijgt met stormachtig weer, mag je leren als een golfsurfer te surfen op de golven van het leven en je te laten meevoeren met de stroom in plaats van er tegen in te zwemmen.

Meegaan op de golven betekent dat je bereid bent mee te stromen met de ups en downs waar je in dit leven mee te maken krijgt. Door overgave aan het leven zal je uiteindelijk ervaren wat je diep van binnen zo graag wilt: tevredenheid en thuiskomen bij jezelf.
En dat is immers waar jouw verlangens naar uitgaan!

Een inspirerend verhaal ter illustratie

Er was er eens een arme man, die aan het eind van zijn Latijn was.
 Hij woonde met zijn vrouw en zes kinderen en zijn schoonfamilie in een heel klein huisje. Omdat er in hun huis eigenlijk maar één vertrek was waarin geslapen, gekookt en geleefd moest worden, liepen ze elkaar voortdurend voor de voeten.

Daardoor raakte iedereen overspannen. Ze waren allemaal op van de zenuwen en omdat we zoveel problemen hadden, maakten ze voortdurend ruzie.
Op een dag besloot de arme man naar een wijze rabbi te gaan om hem om raad te vragen.

Nadat de man uitvoerig had verteld hoe vreselijk de toestand bij hem thuis was beloofde de rabbi dat hij hem zou helpen om zijn situatie te verbeteren.
 De man moest echter eerst beloven dat hij alles zou doen wat de rabbi hem zou opdragen. Dat beloofde de geplaagde man.

De rabbi vroeg hem vervolgens wat voor dieren hij had. De man antwoordde dat hij in het bezit was van een koe, een geit, en een paar kippen.
De rabbi droeg hem op al zijn dieren in huis te nemen. De arme man was stomverbaasd, maar omdat hij het de rabbi had beloofd, deed hij gehoorzaam wat hem was opgedragen en nam alle dieren bij zich in zijn huis. Na een week klopte hij opnieuw bij de rabbi aan en nu was hij compleet radeloos, want zijn leven was nu pas echt een hel geworden!

Door al die dieren was zijn huis in een stal veranderd en door de stank konden man,
vrouw, kinderen en schoonfamilie nog maar nauwelijks ademhalen. Ze werden er allemaal stapelgek van.
 Gelukkig toonde de rabbi veel begrip en stelde de man voor om de koe die alles onder poepte naar buiten te brengen.

De arme man ging naar huis en zette de koe buiten. Maar al spoedig rende hij weer naar de rabbi. Hij vertelde dat de geit met al zijn gemekker alles in zijn huis vertrapte en dit zijn leven tot een nachtmerrie maakte.

De rabbi antwoordde dat hij weer naar huis moest gaan en de geit naar buiten moest brengen. Dat deed de man.  Al gauw haastte hij zich nogmaals opnieuw naar de rabbi om zich luidkeels te beklagen dat de kippen overal aan pikten en de mensen met hun getok de hele nacht wakker hielden. De rabbi gaf de man helemaal gelijk en adviseerde hem de kippen weer terug in hun hok te zetten.

Na enkele dagen stond de man weer op de stoep van de rabbi, maar deze keer zei hij met een stralend gezicht: “U hebt mijn leven weer zo mooi gemaakt.
Het is magisch, want met alle dieren eruit is het huis wonderbaarlijk zo kalm, zo ruim, en zo schoon!
Wat een zegen! Ik ben U duizendmaal dank verschuldigd voor Uw wijze raad!”

Download gratis: eBook 'Een verfrissende kijk op je leven'

Download nu gratis

Download Gratis Jouw E-book met 7 inspirerende verhalen

Deze 7 columns nodigen je uit je te focussen op positieve dingen en daar dankbaar voor te zijn, want waar je op focust, groeit.

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en houd ik je graag op de hoogte van mijn activiteiten als verdiepingsdagen, lezingen of infor over de jaaropleiding in de Eye-Openers Academy.

Onder elke email kun je je afmelden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waar zal ik de 7 juweeltjes naartoe sturen?

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en trauma verhalen. Af en toe ontvang je een uitnodiging voor lezingen. Onder elke email kun je je afmelden.

Eye Openers Therapy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders