Geborgenheid bewerkt

Het Clarity Proces

Is je wel eens opgevallen dat je steeds in dezelfde soort situaties belandt?

Op je werk, in je relaties, in je liefdesleven.

Eerst denk je dat je gewoon pech hebt, maar als het vaker gebeurt begin je je af te vragen of je het misschien zelf aantrekt.

Met Clarity kun je dit onderzoeken en de onbewuste patronen ophelderen die je met je meedraagt.

Door te kijken naar het verlangen achter je wensen, ontdek je bij het Clarity Proces wat je werkelijk wenst, waar je passie zit.

Dat kan een echte Eye-Opener voor je zijn!

Het Clarity Proces is door Jeru Kabbal ontwikkeld.

Het bevat een overzichtelijke methode, waarbij je door met behulp van regressie bijvoorbeeld terugkeert naar je jeugd
en ontdekt waar je behoeften en verlangens werkelijk naar uitgaan.

Heel precies kom je daardoor in contact met de eigen angsten en zorgen en begrijp je beter waar ze vandaan komen.

Dit geeft veel helderheid met betrekking tot verlangens die geblokkeerd zijn door ervaringen in je huidige leven.

Het werken hiermee nodigt je uit kwaliteiten te ontwikkelen en zo je leven zinvol te maken.

Hierdoor ga je meer en meer voelen wie je ten diepste bent en waar je werkelijk naar verlangt in je leven.

Een treurig traumatisch bestaan verandert dan in een kleurrijk vervuld leven.

Afbeelding2

Vanuit herkenning en erkenning ervaren we dan onvoorwaardelijke liefde naar onszelf toe.

Dit diepe inzicht brengt een intens gevoel van innerlijke rust en vrede met zich mee.

In plaats van steeds bezig te zijn met het op zoek gaan naar iets,
komen we met behulp van de getraumatiseerde gebeurtenissen uit het verleden,
in het NU in contact met onze werkelijke behoeftes.

Doordat we in een cultuur leven waarbij het vervullen van onze wensen niet altijd als positief gezien wordt,
onderdrukken veel mensen vaak hun behoeftes.

Heel vaak zijn veel van onze wensen en verlangens geblokkeerd geraakt doordat tijdens de opvoeding
onze ouders normen en waarden hanteerden.

Hierdoor werden er hekjes voor onze levensstroom gezet en ontstaat er een groot verlangen je daarvan te bevrijden
en meer vanuit je hart te gaan leven.

Ieder mens heeft echter verlangens of wensen en van daaruit bestaat de behoefte
om deze verlangens en wensen te realiseren en te vervullen.

Verlangens hebben altijd een samenhang met ons hart en onze intuïtie.

Ze zijn onze directe verbinding met de Bron van wijsheid die diep van binnen in ons zit.
De oude pijn, kan daardoor geheeld worden.

Door te kijken naar het verlangen achter je wensen ontdek je bij het Clarity Proces wat je werkelijk wenst,
 waar je passie zit.

Meestal zitten hier bepaalde verlangens, verborgen wensen onder,
waardoor we hopen dat er een eind komt aan alle moeilijkheden die wij ervaren.

Vaak is het moeilijk om daarbij te komen.
Als jij je aan mensen ergert en mensen zich aan jou ergeren
duidt dat veelal op wensen en kwaliteiten die jij hebt onderdrukt.

In feite zijn wensen geschenken, die om vervulling vragen.

Het zegt iets over de zin en de bestemming van je leven.

Het is daarom goed om na te gaan wat de essentie van je wens is en wat je werkelijk wilt realiseren.

Ook in vorige levens hebben we veel van onze gevoelens geblokkeerd en zijn onze behoeftes en verlangens onderdrukt.

Het is daarom goed om alvorens met het Clarity Proces te werken
ook te kijken naar de Grondtrauma`s en de Oerwonden, dus de belemmerende overtuigingen die je hebt.

Ik wens je toe dat het mooie Clarity Proces je daarbij helpt, zodat je van een rups een prachtige vlinder wordt!

Verlang je er ook zo naar om een glashelder inzicht te krijgen over datgene waar je ten diepste naar verlangt?

Wil je nog meer weten?

Maak dan een afspraak voor een consult om het Clarity Proces zelf te ervaren.

Wil je weten hoe mijn werkwijze is als ik jou individueel opleidt tot
"Eye-Openers Trauma Transformatie Therapeut"?

Eye Openers Therapy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders