Wat is mijn werkwijze om mensen te helpen
mee te stromen met de levensstroom!

In mijn werkwijze als therapeut reik ik mensen een schat aan gereedschappen aan.

Dankzij mijn heldervoelend vermogen kan ik steeds precies aanvoelen welke van de onderstaande technieken aan de orde zijn.

Kortom …… door mijn werkwijze zul je al heel snel tot de ontdekking komen dat je in een stroomversnelling terecht komt
om van een rups een prachtige vlinder te worden!

Wil je weten hoe mijn werkwijze is als ik jou individueel opleid tot "Eye-Openers Trauma Transformatie Therapeut"?

Durf je de sprong te wagen om dit avontuur met mij aan te gaan?

Lees dan een of meerdere van de 26 Praktijk Voorbeeldverhalen die gaan over gebrek aan vervulling in je leven.

Ze staan allemaal beschreven in mijn boek.

Verhalen over mensen die inzicht krijgen in hun Grondtrauma’s en Oerwonden en daardoor hun hartenpijn achter zich konden laten.

Mijn interview over trauma op het online platform "De Koorddanser"

Dit artikel is een interview met mij, wat verschenen is op het online platform “De Koorddanser”.

Diep in ons hart dragen we allemaal het verlangen mee om onszelf te ontwikkelen.
De levenskracht erachter stelt ons in staat te groeien. Die groeidrang stuwt ons ook van binnen tot groei en bloei, om zo uiteindelijk in contact te komen met onze bestemming, om te worden wie we werkelijk zijn.

Maar… in de praktijk lukt dat niet altijd, of soms zelfs helemaal niet.
Boosdoener: trauma’s. En wie heeft ze niet en hoe gaan we daar mee om?
Annelies Spaargaren schreef een boek over het transformeren van trauma’s (tot wonderen). Reden om haar een paar vragen te stellen.

Wat is een trauma?

Annelies: “Het gaat om een schokkende gebeurtenis die je niet hebt kunnen verwerken en die zich daarom blijft opdringen. Zolang je de pijn nog niet hebt kunnen of willen voelen, zal je (onbewust) de ervaring in een of andere vorm opnieuw opzoeken. Wat ooit in de doofpot is weggestopt, wil gezien en gehoord worden. Ieder mens wordt vroeg of laat in zijn leven weer geconfronteerd met trauma’s die ooit ontstaan zijn in dit leven en vorige levens.

De bijbehorende emoties hebben we vaak onderdrukt omdat die angstig of zelfs levensbedreigend aanvoelen. Om ons tegen die emoties en de reacties die hieruit voortvloeien te beschermen, ontwikkelen we allerlei overlevingsstrategieën en overtuigingen. Deze overtuigingen noem ik oerwonden. Een oerwond is als het ware een pleister die we op het trauma hebben geplakt, om de pijn ervan niet hoeven te voelen.”

Wat brengen deze trauma's en oerwonden ons?

“Het zijn uitnodigingen om naar binnen te gaan kijken. Om de pijn die samenhangt met het gemis aan liefde, warmte, respect of waardering en erkenning niet te hoeven voelen, gaan we op zoek naar vervulling ervan in de buitenwereld. De bevrediging is dan echter altijd vluchtig en geeft meestal niet de echte voldoening waar we zo naar verlangen.

Het kan een keerpunt in je leven zijn te ontdekken dat het bewandelen van de weg naar binnen veel heilzamer is. De echte schatgraver heeft de moed zich te verbinden met dat wat er is en graaft in zichzelf. Je gaat op zoek naar je eigen diamant om te voelen wie je werkelijk bent. Om glans te krijgen en te stralen moet een diamant geslepen worden door een ruwe diamant. Dat gebeurt ook in jouw leven. Zonder wrijving is er geen glans.

Dit vraagt om de moed ervoor te kiezen met de ogen van liefde te kijken naar jezelf, anderen en de wereld waarin je leeft. Alles wat aan je deur klopt verlangt ernaar om als vriend begroet te worden. Het is hartverwarmend als daar geen oordeel op zit en iets of iemand er gewoon mag zijn. Door vrede te hebben met je onvrede kunnen wonden geheeld worden.

Het zijn wonderlijk genoeg juist onze pijnlijke emoties en de hiermee samenhangende beperkende overtuigingen die ons iets te vertellen hebben en ons helpen bij de verwerking van oude pijn. Onze wonden wijzen erop dat we anders tegen onszelf en onze werkelijkheid mogen aankijken.”

Heb je een voorbeeld?

“Neem het grondtrauma “Verkracht”. Een heftig trauma en zeer actueel.
Dit trauma ontstaat wanneer iemand verkracht wordt. In die situatie voelt diegene zich machteloos en niet in staat zich te verweren. Het effect van dit Grondtrauma kan zich doen gelden, wanneer in het huidige leven van deze persoon de ruimte dan opnieuw letterlijk of figuurlijk wordt afgenomen.

Als iemand monddood wordt gemaakt en de vrijheid wordt ontnomen, kan dit heel overweldigend zijn. Het levensthema dat voor die persoon dan een rol speelt is: “dominantie” versus “gelijkwaardigheid”. Als je met dit trauma te maken hebt gehad gaat het om bestaansrecht, om het recht er helemaal te zijn en van daaruit te gaan leven.”

En hoe gaat dat dan een wonder worden?

“Innerlijke kracht is het sleutelwoord. Dit trauma nodigt uit te zijn wie deze persoon werkelijk is en waar hij echt naar verlangt naar buiten te brengen. Al die haat, woede, schaamte en schuld kosten veel energie en blijven anders ontkrachten. Als dit het geval is, is het voor deze persoon aan de orde om vanuit ruimdenkendheid de innerlijke kracht te (her)ontdekken. Zolang iemand zich slachtoffer blijft voelen en haatdragend is naar de ”dader” blijft diegene in zijn macht.

Elk trauma biedt de kans een essentiële kwaliteit te ontwikkelen.
Het gaat om de kwaliteit van zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn is puur “zijn’, los van oordelen en  verwachtingen van anderen en de beperkende en overtuigingen Dan wordt ook de behoefte om jezelf te verwezenlijken wakker, en het verlangen te ervaren wie je ten diepste bent.

Om het vrijheidsgevoel weer terug te krijgen en op een nieuwe manier naar jezelf en anderen te leren kijken, is liefde een prachtig hulpmiddel. Liefde stelt ons in staat te vergeven waardoor we afscheid kunnen nemen van allerlei pijnlijke emoties.
Als wonden veranderen in wonderen, kan dat heel bevrijdend zijn!”

Waarin verschilt je aanpak van de reguliere trauma-behandeling?

“Mijn Eye-Openers Therapy geeft toegang tot allerlei pijnlijke weggestopte stukken.
Alle trauma`s geven een diepgaand inzicht in de oorsprong van al onze verwondingen en daarmee een antwoord op de vraag: waarom moet dit mij overkomen?

Naast een breed scala aan technieken o.a. regressietherapie, beschik is als voelend medium over het vermogen om voor mijn cliënten onverwerkte en bevroren emoties niet alleen te voelen, maar ook te uiten. Dat lucht enorm op, want elk trauma dat gevoeld en begrepen wordt, vormt een springplank naar bevrijding: het laat de levensstroom weer moeiteloos stromen. In ieder trauma zit een geschenk verborgen. Een kwaliteit die de moed en de kracht geeft om dingen aan te gaan. Bij veel trauma’s gaat het daarbij om balans, waarbij er een verlangen is om te leren hoofd en hart met elkaar te verbinden.

Als die verbinding er te weinig is, voelt iemand zich afgesneden van wie hij of zij ten diepste is.
Omdat we leven in een wereld van dualiteit worden we geconfronteerd met tegenpolen.
Dus als we afscheiding ervaren, ontstaat er een verlangen naar verbondenheid.
Het is dan raadzaam om te kijken waar het hier werkelijk om gaat en ons te bevrijden uit dit dilemma.”

Wat is voor jou wezenlijk in jouw therapie?

“Samen gaan we naar de oorsprong van de fysieke en emotionele klachten en problemen. We kijken naar de wond in plaats van bezig te zijn met trekken aan het onkruid of het maaien van het gras, wat immers na een paar weken weer opnieuw de kop opsteekt en uitgroeit.

Zo komen we bij de kern, de essentie. In die zin is mijn methode voor mensen die in de hulpverlening werken niet alleen voor therapeuten, maar ook voor anderen van belang.
Ik denk aan verpleegsters, artsen, psychologen, psychiaters, maar ook bijv. leerkrachten en orthopedagogen.”

Waarom een boek?

“Het schrijven van dit boek komt voort uit het verlangen mijn ontdekkingen te delen met alle mensen, die net als ik, met groei en bewustwording bezig zijn.
Mijn boek bevat een uitvoerige beschrijving van alle  grondtrauma`s en oerwonden,
met al hun kenmerken en kwaliteiten die ik kon vinden. Daarnaast beschrijf ik onder meer 26 voorbeeldverhalen over – geanonimiseerde – mensen uit mijn praktijk.

Bovendien staan er ook inspirerende verhalen en gedichten in dit boek, alle door mijzelf geïllustreerd. Met de voorbeelden kan iedereen zijn of haar eigen leven met nieuwe ogen bekijken. Daarmee kan dit boek de wegwijzer zijn die je wijst hoe je je eigen levenswijsheid aan jezelf cadeau kunt  geven. Alles wat je ontkent, wegdrukt, niet verwerkt, wordt een magneet en trekt alles wat je niet onder ogen wilt zien weer naar je toe.

Toch heb je altijd weer de keus om iets wat pijnlijk is te aanvaarden en anders tegen dat wat zwaar weegt aan te kijken.”

Dick Riesmeijer 

Download Gratis Jouw E-book met 7 inspirerende verhalen

Deze 7 columns nodigen je uit je te focussen op positieve dingen en daar dankbaar voor te zijn, want waar je op focust, groeit.

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en houd ik je graag op de hoogte van mijn activiteiten als verdiepingsdagen, lezingen of infor over de jaaropleiding in de Eye-Openers Academy.

Onder elke email kun je je afmelden.

Eye Openers Therapy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders