grondtrauma gevangenis

Grondtrauma Gevangenis

Hoe is het trauma Gevangenis ontstaan?

Dit trauma is ontstaan omdat je ooit opgesloten hebt gezeten, bijvoorbeeld in een gevangenis of in een te kleine ruimte. Je vrijheid werd je ontnomen en daardoor kun je je soms nog steeds erg alleen en een eenling voelen. Je hunkert dan naar verbondenheid. Teruggeworpen op jezelf, voel je je verlaten en afgesneden van alles en iedereen. Door dat gevoel opgesloten te zijn wordt je relatie met jezelf, met de ander en met God sterk overschaduwd. Je bent daardoor bang om je eigen ruimte in te nemen.

Levensthema Ruimte maken versus Inperking

Het levensthema dat voor jou een rol speelt is: “ruimte maken” versus “inperking”. Als je dit trauma hebt meegemaakt heb je er moeite mee als alles waar je waarde aan hechtte je opnieuw letterlijk of figuurlijk ontnomen wordt. Het effect van dit Grondtrauma kan zich doen gelden, wanneer in je huidige leven je ruimte je opnieuw ontnomen wordt. Als je levensruimte om te gaan staan voor wat je wilt ingeperkt wordt en een ander gaat bepalen wat wel of niet goed voor jou is, kan dat heel benauwend aanvoelen.

Wanneer er geen of te weinig bewegingsvrijheid meer is en je wereld daardoor heel klein wordt, kan dit gekmakend zijn. Er is dan een neiging om eruit te springen of er uit te breken. Maar door de neiging te gedreven en te begerig bezig zijn om te pakken te krijgen wat je graag wilt, verhindert dit je te voelen waar je verlangens werkelijk naar uitgaan. De kans is dan groot dat je vanuit je behoefte om blij en gelukkig te zijn achter mensen en dingen en zaken aanholt en te gedreven bezig bent met iets te pakken te krijgen om je vervuld te voelen. Teruggeworpen op jezelf, voel je je verlaten en afgesneden van alles in dit leven. Je bent daardoor bang om je eigen ruimte in te nemen.

Wat kan je helpen om erachter te komen waarbij je ten diepste naar verlangt?

Dit trauma daagt je uit de weg naar binnen te bewandelen en vrede te hebben met je onvrede. Door te aanvaarden en zonder oordeel te kijken naar alles wat er zich in je binnenste afspeelt, verschaf je jezelf innerlijke rust. Door jezelf op te blijven winden over iets dat je als onrechtvaardig hebt ervaren, houd je jezelf opgesloten in je innerlijke gevangenis en ben je niet vrij. Als je te maken hebt gehad met dit trauma is het voor jou aan de orde om vanuit bezinning te luisteren naar wat je hart je ingeeft om zodoende weer in contact te komen met je eigen wijsheid. Kies ervoor de verantwoordelijkheid te nemen voor jouw welzijn. Daarmee bevrijd jezelf uit de gevangenis van allerlei beperkende overtuigingen. Als iets niet bevalt bezin je dan op waar je echt behoefte aan hebt. Bezinning en verstilling zijn nodig om nieuwe creatieve ideeën en denkwijzen in jezelf te ontwikkelen. De kwaliteit die je door dit trauma kan ontwikkelen, hangt samen met bewustwording, waarbij je wordt uitgenodigd bij jezelf te komen en in vrede te leven met dat wat er is, ook al bevalt dit je niet. Te midden van roerige tijden kun je dan toch voelen waar je verlangens werkelijk naar uitgaan. Dit geeft innerlijke gemoedsrust en daarmee schep je meer ruimte om waarlijk jezelf te mogen zijn en een veilige plek voor jezelf in je leven te creëren. En dat is immers waar jouw verlangens naar uitgaan!

Een inspirerend verhaal ter illustratie

In de tuin van een gekkenhuis ontmoette ik een jongeling met een gezicht: bleek, lieflijk en vol verwondering. Ik ging naast hem op de bank zitten en vroeg: ‘Waarom bent u hier?” Hij keek mij in opperste verbazing aan en zei: “Hoewel het een onbetamelijke vraag is, zal ik haar toch beantwoorden. Mijn vader wilde mij maken tot een duplicaat van zichzelf en dat wilde mijn oom ook. Mijn moeder wilde dat ik het evenbeeld was van haar roemruchte vader. Mijn zuster placht mij haar zeevarende echtgenoot voor te houden als het volmaakte, navolging verdienende voorbeeld.Mijn broer vindt dat ik net als hij moet zijn, een uitmuntend atleet. Mijn leermeesters – de doctor in de filosofie, de muziekleraar en de leraar in de logica – waren eveneens vastbesloten: een ieder wilde slechts dat ik de weerkaatsing was van hun eigen gezicht in de spiegel. Daarom ben ik hierheen gekomen. Ik vind het hier gezonder. Ik kan nu tenminste mezelf zijn.”

Download gratis: eBook 'Een verfrissende kijk op je leven'

Download nu gratis

grondtrauma gevangenis

Download Gratis Jouw E-book met 7 inspirerende verhalen

Deze 7 columns nodigen je uit je te focussen op positieve dingen en daar dankbaar voor te zijn, want waar je op focust, groeit.

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en houd ik je graag op de hoogte van mijn activiteiten als verdiepingsdagen, lezingen of infor over de jaaropleiding in de Eye-Openers Academy.

Onder elke email kun je je afmelden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Waar zal ik de 7 juweeltjes naartoe sturen?

Na het aanmelden ontvang je de 7 juweeltjes voor inspiratie per e-mail. Daarna ontvang je af en toe e-mails met extra tips en inspiratie over Eye Openers Therapy en trauma verhalen. Af en toe ontvang je een uitnodiging voor lezingen. Onder elke email kun je je afmelden.

Eye Openers Therapy draait op SYS Platform SYS Platform - Platform voor Coaches & Opleiders