Disclaimer

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
Eye-openers-therapy aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Eye-openers-therapy niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Eye-openers-therapy heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in de Eye-openers-therapy te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren aan het behoud van een goede gezondheid, een gezonde geestesgesteldheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Eye-openers-therapy in relatie tot gezondheid in de breedste zin van het woord.

Eye-openers-therapy kan dus op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie.

Medische diagnose
Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. Bij lichamelijke of psychische klachten adviseren wij om een terzake kundig arts te raadplegen.

Aan de berichtgevingen die Eye-openers-therapy publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten
Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@eye-openers-therapy.com